Příspěvky

Úhrada příspěvků členů za období 09/2017 - 12/2017

Batolata 30 Kč za hodinu
 
Mladší a Starší žákyně 800 Kč (noví členové + 200 Kč členská známka)
 
Mladší a Starší žáci 800 Kč (noví členové + 200 Kč členská známka)
 
Dorostenky a Dorostenci (do 18 let včetně) 800 Kč (noví členové + 200 Kč členská známka)
 
Dospělí (nad 18 let) 1200 Kč (noví členové + 500 Kč členská známka)
 
Senioři (nad 65 let) 800 Kč (noví členové + 200 Kč členská známka)
 
Rodiče a děti - Rodič 600 Kč (noví členové + 500 Kč členská známka)
  - Dítě 400 Kč (noví členové + 200 Kč členská známka)
Volejbal 1000 Kč (noví členové + 500 Kč členská známka)

Žádáme vás o úhradu příspěvků na bankovní účet do 31.10.2017

číslo účtu: 220038 - 1400127339/0800
variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla (123456/1234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte / dospělého

Pokud nedisponujete bankovním účtem, můžete příspěvky zaplatit v kanceláři TJ.

Pokud požadujete příspěvek od VZP, je nutné zaplatit příspěvky v hotovosti v kanceláři TJ v týdnu od 18. – 22.9.2017 a bude Vám vystaven doklad o zaplacení.